Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20

Hitachi Ed A101ef A1b 20 to pilot zdalnego sterowania, który można używać do sterowania urządzeniami w twoim domu. Pilot zdalnego sterowania obsługuje wiele różnych funkcji, w tym włączanie i wyłączanie urządzeń, zmianę programów, regulację głośności, regulację obrazu i wiele więcej. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20 zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i używania pilota. Instrukcja ta określa, jak włączyć i wyłączyć urządzenia, jak korzystać z programów, jak ustawić głośność i obraz, jak wykorzystać funkcje zaawansowane i jak zmienić ustawienia. Instrukcja jest ważnym narzędziem, które pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości pilota zdalnego sterowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI ED-A101. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI ED-A101 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI ED-A101

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI ED-A101 (2436 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI ED-A101

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ProjektorED-A101EF/ED-A111EFUWAGA®1ProjektorInformacje o symbolach·234567· ·8FORMAT, ZOOM CYFROWY, KEYSTONE KEYSTONE, DOSTRAJANIE,,1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 10 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 2628 31NR WIDEO, KOLORY,3336KEYSTONE, KEYSTONE, DOSTRAJANIE,39 40EKRAN START,,, SZABLON,4457 58 58 60 62 63 64 64 65 66 66 67 7058 14 39 16, 17, 62 5, 10 12 16, 17 13 60, 70 2016, 62, 70 16, 62LAMP 65, 66 TEMP 65, 66 POWER 16, 17, 65, 66 STANDBY/ON 16, 17 INPUT 18 " "LAMP TEMP POWER STANDBY/ONINPUT21 24 MENU 24 24 43FOCUS + FOCUS MENU10, Technical - informacje 3 do 6 17, 66 38B/PB R/PRVIDEO 39 39 39 39S-VIDEO 13MONITOR OUTCOMPUTER IN2COMPUTER IN1 1 AUDIO OUT 2 AUDIO INCONTROL Y VIDEO CB/PB CR/PR L RS-VIDEOAUDIO IN318 18, 46 VIDEO AUTO BLANK 18 16, 17 21 19 19 23 23 23 15, 23 18 15, 18 22 18 46 46 21 21 20 20 20, 23 24, 25 24, 25 ENTER 24, 25 15, 24, 25 RESET 15, 24, 25 14VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANKMAGNIFY ONFREEZEVOLUMEOFFKEYSTONEMY BUTTON 1MUTE-FOCUS+D-ZOOMPOSITIONMENUENTERESCRESET14AB1B2C1C2A C2 C1 B1 B248 50 60 70 80 90 100 120 150 2001 4 7 10 13 16 22 31 4515 16 19 22 25 28 31 37 45 6010 10 11 13 14 16 17 20 24 3239 40 47 55 62 70 77 92 115 152B2 B1 C1 A C244 50 60 70 80 90 100 120 150 2002 5 9 12 15 18 25 35 5115 17 20 24 27 30 33 40 49 6613 15 17 20 22 24 27 32 39 5135 39 47 54 61 68 76 90 112 149913RS-232CRGB OUTAUDIO OUTAUDIO INRGB INY CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUTL R AUDIO OUTVIDEO OUTS-VIDEO OUT101112LR6 R6P30º 30ºVIDEOMY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERAASPECTAUTOSEARCHBLANKVOLUME- RESET4815POWERISTANDBY/ONVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFF18 UWAGA44)16POWER STANDBY/ONVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFF KEYSTONE MY BUTTON 1 MUTE6617VOLUME+ VOLUME+ VOLUMEVIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE VOLUME39 39 MUTE MUTE VOLUME+ VOLUME-VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA39 VIDEO S-VIDEO IN1 57INPUT INPUTVIDEO S-VIDEO18VIDEO VIDEO44 VIDEO19UTER COMP UTER COMP UTER COMP OUT IN2IN1 1 AUDIO OUTEO S-VID AUDIO2 INROL CONTCR/PR CB/PB R Y L IN3 VIDEO AUDIO232043344721MAGNIFY ON FREEZE VOLUME OFFENTER INPUT5322ONOFF KEYSTONE MY BUTTON MUTEPOSITION POSITION42BLANK BLANK40 BLANK46 23LAMP TEMP POWERPOSITION MENUER MY DO SO C. C UR AM CE ER / A CH UT CO MP EO AU TO SE AR VO LU MEVID ASBLANKZECTPEFREEIFYGNCOMPU TER COMPU TER COMPU OUT S-VIDEO AUDIO CR/PR CB/PB R Y L IN3 VIDEO AUDIO IN2TTOO MTERD-ZIN1MUTEBUMYYSFONPOSITIO24ES CENRREKECONTRCUOLSEFOCUS -+ FOCUSOF FTONEMENUMAST2531 3636 DOSTRAJANIE 3729282628 KONTRAST KOLOR 29 29 30 2837RESETUJ45 40 ENTER27KONTRAST#1 BLD #6 UYTK. [... ] HIGHSetRS-232C communication (continued)Names LANGUAGE (* See the bottom of this page. ) SetOperation Type ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO NORSK NEDERLANDS PORTUGUÊS BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00CRC F7 D3 67 D2 97 D2 07 D3 37 D1 A7 D0 57 D0 37 D4 C7 D1 A7 D5 37 DE 57 D5 C7 D4 F7 D6 67 D7 97 D7 07 D6 A7 DA 37 DB 07 D9 A7 DF 57 DF C7 DE F7 DC 67 DD 97 DD F7 D9 67 D8 97 D8 07 DC 57 DA C4 D3 04 D7 62 D7 B3 D6 DC C6 40 D7 26 D7 F7 D6 A8 C7 FB CA FB E2 CB D3 6B D0 9B D0 08 D3Action 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 04 05 06 02 04 05 06 01 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 15 15 43 16 16 16 44 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 30 30 30 70 30 30 30 30 30 30 00 01 02 03 04 05 06 08 07 09 10 0A 0B 0C 0D 0E 0F 1D 1C 1B 11 12 13 14 15 16 18 19 1A 17 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 40 03 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00SVENSKA SUOMI POLSKI TÜRKÇEDANSK MAGYAR SLOVENSKI HRVATSKI EESTI LATVIESU PORTUGUÊS BRASILEIRO Get MENU POSITION H Get Increment Decrement MENU POSITION H Reset Execute MENU POSITION V Get Increment Decrement MENU POSITION V Reset Execute BLANK Set MyScreen ORIGINAL BLUE WHITE BLACK GetNames BLANK On/Off SetOperation Type TURN OFF TURN ON Get MyScreen ORIGINAL TURN OFF Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get TEST PATTERN DOT-LINE1 DOT-LINE2 DOT-LINE3 DOT-LINE4 Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get TURN OFF TURN ON Get Get Increment Decrement Get Execute Get Execute COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO INFORMATION MY MEMORY PICTURE MODE FILTER RESET AV MUTE TEMPLATE Get BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00CRC FB D8 6B D9 C8 D8 CB CB 0B D2 9B D3 38 D2 3B EF AB EE 08 EF 8F D6 1F D7 BC D6 43 D9 D3 D8 23 D8 B3 D9 83 DB 70 D9 BF D8 2F D9 8C D8 B6 D6 26 D7 85 D6 3B 89 AB 88 08 89 08 86 6E 86 BF 87 C2 FF 58 DC C2 F0 98 C6 3A 33 FA 31 6A 30 5A 32 AA 32 FA 3E 9A 3F 0A 3E 3A 3C AA 38 CA 39 09 33Action 01 01 02 01 01 01 02 01 01 02 01 01 02 01 01 01 01 01 02 01 01 02 01 01 02 01 01 02 02 04 05 02 06 02 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 20 20 20 04 04 04 04 C0 C0 C0 17 17 17 22 22 22 22 22 22 23 23 23 16 16 16 20 20 20 10 10 10 90 30 A0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 31 31 31 31 31 31 10 70 10 70 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 00 01 00 20 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 02 03 04 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 02 01 10 12 13 14 19 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00START UPMyScreen LOCKMESSAGETEMPLATETEMPLATE On/OffAUTO SEARCHAUTO ONAUTO OFFLAMP TIME LAMP TIME Reset FILTER TIME FILER TIME Reset MY BUTTON-1Names MY BUTTON-2Operation Type COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO INFORMATION MY MEMORY PICTURE MODE FILTER RESET AV MUTE TEMPLATE Get COMPUTER1 COMPUTER2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO Get Get Increment Decrement NORMAL FREEZE Get TURN OFF TURN ON AUTO Get CAPTIONS TEXT Get 1 2 3 4 Get BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EFHeader 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00CRC C6 32 06 30 96 31 A6 33 56 33 06 3F 66 3E F6 3F C6 3D 56 39 36 38 F5 32 FA 38 3A 3A AA 3B 9A 39 6A 39 C9 38 7C D2 1A D2 CB D3 83 D2 13 D3 B0 D2 FA 62 6A 63 9A 63 C9 62 06 63 96 62 35 63 D2 62 22 62 B2 63 82 61 71 63Action 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 02 02 04 05 01 01 02 01 01 01 02 01 01 02 01 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Command Data Type Setting Code 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 20 20 20 20 20 20 07 07 07 02 02 02 00 00 00 00 01 01 01 02 02 02 02 02 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 00 04 05 02 01 10 12 13 14 19 1B 00 00 04 05 02 01 00 00 00 00 00 01 00 00 01 02 00 00 01 00 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00MY SOURCEMAGNIFYCLOSED CAPTION DISPLAYCLOSED CAPTION MODE CLOSED CAPTION CHANNELHitachi, Ltd. Japan 292 Yoshida-cho Totsuka-ku, Yokohama-city Kanagawa 244-0817 HITACHI EUROPE LTD. Consumer Affairs Department PO Box 3007 Maidenhead SL6 8ZE UNITED KINGDOM Tel: 0870 405 4405 Email: consumer. mail@Hitachi-eu. com HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D-85622 Feldkirchen bei München GERMANY Tel: +49 -89-991 80-0 Fax: +49 - 89 - 991 80 -224 Hotline: +49 - 180 - 551 25 51 (12ct/min. ) Email: HSE-DUS. Service@Hitachi-eu. com HITACHI EUROPE SRL Via T. Gulli n. 39 20147 MILAN ITALY Tel: 02 487861 Fax: 02 48786381 Servizio Clienti Tel. 02 38073415 Email: customerservice. italy@hitachi-eu. com HITACHI EUROPE S. A. S Lyon Office B. P. 45, 4 Allée des Sorbiers 69671 Bron Cedex FRANCE Tel: 04 72 14 29 70 Fax: 04 72 14 29 99 Email: france. consommateur@hitachi-eu. 152 33 Chalandri Athens GREECE Tel: 1-6837200 Fax: 1-6835694 Email: service. hellas@hitachi-eu. ] BENELUX BRANCHE OFFICE BERGENSESTEENWEG 421 1600 SINT-PIETERS-LEEUW BELGIUM Tel:0032/2 363 99 01 Fax:0032/2 363 99 00 Email:info@hitachi. be www. hitachidigitalmedia. com [... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI ED-A101

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI ED-A101.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Technologia LED na dobre zagościła naszych domach. Korzystanie z oświetlenia ledowego daje nam nowe, niespotykane dotychczas możliwości. Ledy to nie tylko atrakcyjne światło, dostępne w różnych rodzajach barw i jasności, to także możliwość zdalnego sterowania światłem. Dzięki sterownikom do LED mamy możliwość zdalnego włączania i wyłączania oświetlenia, zmiany jasności, a także koloru emitowanego światła. Wszystko to w obrębię nie tylko jednego pomieszczenia, ale i całego domu czy mieszkania. Sterownik LED umożliwiają nam wygodne i łatwe sterowanie taśmami i oprawami LED, umożliwiając niezależne sterowanie strefami oświetleniowymi w naszym domu, do których możemy przypisać dane światło. Zanim jednak będziemy mogli w pełni panować nad światłem w naszym domu, musimy zapewnić sterownik odbierający sygnał z pilota w każdej ze stref i odpowiednio zaprogramować poszczególne strefy. W jaki sposób to wykonać? Czy jest to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy? Parowanie sterownika LED z pilotem nie jest zadaniem niewykonalnym dla przeciętnego użytkownika systemu zdalnego sterowania oświetleniem, a my postaramy się pomoc w samej czynności parowania.

inteligentne oświetlenie

Sterowniki Mi Light dają nam możliwość sterowania pilotem oświetleniem w czterech różnych strefach. Mogą to być na przykład oświetlenie podszafkowe w kuchni taśmami ledowymi, światło główne na jej suficie, oświetlenie przypodłogowe wyznaczające ciągi komunikacyjne oraz światło dodatkowe, czysto ozdobne oświetlające ścianę ze zdjęciami czy też innymi ozdobami zawieszonymi na ścianie. Do każdej ze stref, czyli do każdego oddzielnego źródła światła musimy podłączyć sterownik. Istotne jest, aby rodzaj sterownika zgodny był z typem taśmy LED. Czyli do taśm jednokolorowych potrzebujemy użyć sterownika mono, do taśm RGB wykorzystamy sterownik RGB i odpowiednio do taśm RGBW sterownik RGBW. W naszej ofercie znajdą Państwo paski LED zarówno taśmy LED RGB, jak i taśmy LED RGBW, a także dedykowane do nich sterowniki oraz ściemniacze. Więcej informacji o poszczególnych produktach mogą Państwo przeczytać na stronie naszego sklepu https://www. pl/

Jednym z najczęściej wybieranych sterowników jest panel Led 24v.

Na naszej stronie mogą państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat taśm LED, ściemniaczy, sterowników LED, także w wersjach RGB oraz RGBW). Ponieważ na rynku obecnie dostępnych jest wiele modeli sterowników, mających różne tryby pracy, możliwości, a także funkcje dlatego sam ich wybór nie będzie łatwy i prosty. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek problemy z doborem systemu sterowania, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: 531-344-300.

Sprawdź nasze pozostałe artykuły o akcesoriach do taśm LED

Sterownik LED RGB – jak ustawić?

Decydując się na oświetlenie LED wykonane w technologii RGB, liczymy się również z zakupem kontrolera do tego rodzaju urządzeń. Sterownik...

Jaki zasilacz do LED?

Aby odpowiedzieć na pytanie jaki zasilacz należy dobrać do naszego oświetlenia LED, musimy uświadomić sobie co jest najważniejszym aspektem wpływającym...

Profile LED- czym są i do czego służą?

Oświetlenie LED jest jedną z najczęściej wybieranych metod oświetleniowych. Jeśli wybieramy oświetlenie ledowe warto zastanowić się nad pojęciem takim jak... pl/blog/jaki-przewod-do-led-wybrac/">Jaki przewód do LED wybrać?

Posiadamy lampki, zasilacz LED, czy włącznik. Brakuje nam przewodów, żeby to wszystko razem połączyć. Jaki kabel do oświetlenia LED wybrać,...

Spis Treści

 • 1 Taśma LED nie reaguje na pilot?
 • 2 Programowanie pilota LED RGB
 • 3 Taśma LED, a pilot nie działa — co robić?
 • 4 Pilot do ledów nie działa – rozwiązanie
 • 5 Parowanie sterownika LED z pilotem – podsumowanie

Taśma LED nie reaguje na pilot?

Czasami niestety taśma LED nie reaguje na pilot. Czy możemy samemu zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje? W wielu przypadkach tak i postaramy się w tym artykule także pomóc w samodzielnym ustaleniu przyczyny braku reakcji oświetlenia na pilot. Najczęstszym powodem braku reakcji ledów na pilota jest najprostsza przyczyna – czyli niedziałające baterie. Co, jednak jeśli baterie są sprawne, a pilot nadal nie działa na Ledy? Postaramy się pomóc w poszukiwaniu innych możliwości tego stanu rzeczy w dalszej części tego artykułu. pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/programowanie-pilota-rgb. jpg" alt="Programowanie pilota RGB" width="750" height="425" srcset="https://www. pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/programowanie-pilota-rgb-300x170. jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px"/>

Programowanie pilota LED RGB

Przechodząc do instalacji sterownika w naszym systemie oświetleniowym, za pomocą przewodu LED dostępnego także w naszym sklepie łączymy sterownik z zasilaczem. Czarną żyłą przewodu łączymy wyjścia oznaczone „-” na zasilaczu i sterowniku, natomiast czerwoną łączymy wyjścia „+”. Mając podłączony sterownik, możemy przejść do jego zaprogramowania i sparowania z pilotem. Jest to czynność nad wyraz prosta, a programowanie pilota LED mono, a także RGB przebiega w sposób następujący:

 1. Sprawdź, czy pilot działa, czy baterie w nim się znajdujące są naładowane. W tym celu naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Jeśli dioda w nim umieszczona się zapali to znak, że baterie są sprawne.
 2. Wyłącz włącznikiem głównym lub poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka oświetlenie w strefie, którą zamierzasz zaprogramować.
 3. Teraz włącz oświetlenie tej strefy i w ciągu 3 sekund naciśnij na pilocie przycisk oznaczający strefę, do której chcesz przypisać dane oświetlenie (wciśnij jedynkę, jeśli programujesz pierwszą strefę).

Zapraszamy również na nasz kanał na YouTube, gdzie prezentujemy jak sparować urządzenia:

https://www. com/channel/UCZYG9rHUd1bF4-J-QwRoFlA

Trzykrotne zabłyśnięcie oświetlenia oznacza poprawne zaprogramowanie sterownika. Analogicznie postępujemy, programując trzy pozostałe strefy. Po ukończeniu programowania strefy czwartej będziemy mieli sparowane wszystkie strefy w naszej przykładowej kuchni. Od tej chwili możemy cieszyć się inteligentnym światłem, nad którym w pełni będziemy panować. Dzięki sterownikom możemy zmieniać jasność świecenia, barwę światła, a programowanie pilota LED RGB umożliwi nam dodatkowo regulację koloru świecenia. To wszystko umożliwi nam zawsze dopasowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań, a także stworzenie atrakcyjnych, oryginalnych aranżacji świetlnych.

Schemat postępowania przy parowaniu sterownika LED z pilotem znajdziemy także w instrukcji każdego zakupionego i instalowanego sterownika. Zachęcamy do jej przestudiowania zaraz po jego rozpakowaniu, a jeszcze przed rozpoczęciem jego instalacji w naszym systemie oświetlenia.

Taśma LED, a pilot nie działa — co robić?

Przyczyny tego, że taśma LED na pilot nie działa, należy szukać w sterowniku bądź zasilaczu. Pierwszą podstawową czynnością powinno być sprawdzenie, czy baterie lub akumulator w pilocie są sprawne (naładowane). To jakże banalne działanie potrafi rozwiązać dużą ilość „awarii” systemów zdalnego sterowania oświetleniem. Jeśli baterie w pilocie są sprawne, kolejną czynnością jest sprawdzenie, czy do naszego zestawu dochodzi zasilanie. Bywa tak, że zmieniamy coś w okablowaniu i niestety poprzez błędne podłączanie pozbawiamy system zasilania. Za pomocą miernika sprawdzamy więc, czy do zasilacza dochodzi napięcie 230 V. Jeśli tak, sprawdzamy od razu czy na jego wyjściu znajduje się, w zależności od rodzaju użytego sterownika 12 V lub 24 V.

Stwórz razem z nami wyjątkowe oświetlenie z wykorzystaniem taśmy LED

Oświetlenie biblioteki

Oświetlenie biblioteki jest ważnym elementem, który wpływa na funkcjonowanie tej instytucji. Poprzez odpowiednie natężenie (przykładowo w czytelni 500 luksów), równomierność... pl/blog/tasmy-led-rodzaje-i-oznaczenia/">Taśmy LED – rodzaje i oznaczenia

Taśmy LED to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które daje nam niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Pasek LED to prosty sposób, aby... pl/blog/podswietlenie-sciany-tasma-led/">Podświetlenie ściany taśmą LED

Podświetlenie ściany taśmą LED jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem na dekoracyjne oświetlenie wnętrz. W 21. wieku niezwykle ważna jest energooszczędność,... pl/blog/jak-podlaczyc-tasmy-led/">Jak podłączyć taśmy Led

Taśma Led to najpopularniejsze źródło światła, jakie dominuje w naszych domach. Jego prawidłowe podłączenie ma wpływ na jego żywotność. W... pl/blog/tasma-led-w-profilu-czy-bez/">Taśma LED w profilu czy bez?

Podczas gdy taśmy ledowe stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem oświetleniowym, coraz częściej zadajemy sobie pytanie – taśmy LED w profilu... pl/blog/jak-podlaczyc-tasme-led-pod-schodami/">Jak podłączyć taśmę LED pod schodami?

Przez wiele lat przed wynalezieniem technologii LED jedynym sensownym oświetleniem schodów było oświetlenie sufitowe lub ścienne. Zazwyczaj były stosowane tradycyjne...

Jeśli napięcia wyjściowego jest brak, oznacza to, że winnym braku działania oświetlenia jest właśnie zasilacz. Sprawdzamy więc i jeśli jest taka konieczność, wymieniamy bezpiecznik znajdujący się w zasilaczu. Wymiana bezpiecznika może pomóc i wówczas cieszymy się ponownie działającym zdalnie sterowanym oświetleniem lub nie mieć wpływu na brak działania światła i wówczas pozostaje nam reklamowanie zasilacza, jeśli jest jeszcze na gwarancji, lub w najgorszym przypadku jego wymiana. Co w przypadku gdy zasilanie na wyjściu zasilacza jednak jest, baterie w pilocie są sprawne, a pilot do ledów nadal nie działa? Wówczas naszym podejrzanym staje się sam sterownik. Jedynym co możemy zrobić, jest jego zresetowanie i ponowne sparowanie z pilotem. Jeśli pomimo tych czynności, nasz system nadal nie działa i światło nie świeci, musimy oddać sterownik do reklamacji (o ile takową jeszcze posiada). pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/parowanie-sterownika. jpg" alt="Parowanie sterownika" width="960" height="640" srcset="https://www. jpg 960w, https://www. pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/parowanie-sterownika-300x200. jpg 300w, https://www. pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/parowanie-sterownika-768x512. jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px"/>

Pilot do ledów nie działa – rozwiązanie

Jak już wyżej napisaliśmy, rozwiązań sytuacji z nie działającym pilotem jest kilka. W skrócie, w zależności od zdiagnozowanej przyczyny należy wymienić bądź naładować baterie w pilocie, bezpiecznik w zasilaczu, poprawnie połączyć przewody zasilające, usuwając tym samym brak zasilania zasilacza, zresetować i sparować ponowie sterownik lub w najgorszych przypadkach zareklamować niesprawne urządzenia, czyli zasilacz lub sterownik.

Parowanie sterownika LED z pilotem – podsumowanie

 • Programując sterownik, według opisanego powyżej schematu trzymajmy się kolejności niezbędnych do wykonania czynności, nie spieszmy się i postępujmy ściśle według niego. Dla ułatwienia podamy skróconą wersję kolejności działań przy parowaniu sterownika z pilotem:
 • Upewnijmy się, że sterowni jest poprawie połączony z zasilaczem, a ten podłączony do źródła napięcia.
 • Sprawdźmy stan baterii w pilocie.
 • Wyłączmy zasilanie w programowanej strefie.
 • Włączmy zasilanie strefy.
 • Naciśnijmy na pilocie przycisk strefy, którą zamierzamy zaprogramować (w ciągu 3 sekund od momentu podłączenia do niej zasilania).
 • W każdej kolejnej programowanej strefie powtarzamy punkty od 3 do 5.
 • Parowanie, zaprogramowanie sterowników oświetlenia LED jak widać, jest czynnością prostą, którą każdy jest w stanie przeprowadzić samodzielnie. Podobnie rzecz ma się w przypadku podstawowej diagnostyki niedziałającego oświetlenia w jednej lub kilku strefach posiadanego oświetlenia. W przypadku problemów z programowaniem lub diagnostyką mogą Państwo zwrócić się o pomoc do naszych specjalistów. Fachowa wiedza i doświadczenie z pewnością mogą okazać się pomocne w tych działaniach. Zachęcamy więc do kontaktu z nami drogą mailową bądź telefoniczną. Wszak tak jak Państwu, tak i nam zależy na poprawnym działaniu oświetlenia w Państwa domu i czerpania radości z poprawnie funkcjonującego systemu zdalnego sterowania oświetleniem.

  Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

  Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Hitachi Ed A101ef A1b 20