Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Pb248qr

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus PB248QR zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują, aby w pełni korzystać z tego monitora. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, instalacji, konfiguracji, konserwacji, wykonywania aktualizacji oprogramowania i napraw. Instrukcja zawiera także informacje na temat funkcji i opcji monitora, w tym jego wbudowanych portów i opcji wyświetlania. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus PB248QR jest kompleksowa i wyczerpująca, a jej przestrzeganie pozwala użytkownikom uzyskać najlepsze wyniki z monitora.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Pb248qr

Jak wymienić kasetę z tuszem?

Procedura wymiany kasety z tuszem jest następująca:

 1. Otwórz pokrywę kaset z tuszem. Jeśli jedna lub więcej kaset jest pustych, np. z czarnym tuszem, na wyświetlaczu LCD będzie napisane PUSTY CZARNY i WYMIEŃ ATRAM.

 2. Naciśnij dźwignię zwalniania blokady i wyciągnij kasetę z tuszem w tym kolorze, który jest podany na wyświetlaczu LCD.

  Otwórz torebkę nowego wkładu atramentu dla koloru pokazanego na LCD i wyjmij wkład.

  Zdejmij żółtą nakładkę ochronną. NIE dotykaj obszaru pokazanego na poniższej ilustracji. com/g/b/img/faqend/faq00000230_009/pl/pl/3362/amin3b_u_g034. gif"/>

  Każdy kolor ma swoje własne miejsce. Wsuń kasetę z tuszem, przesuwając ją w kierunku, który wskazuje strzałka na etykiecie. com/g/b/img/faqend/faq00000230_009/pl/pl/3363/amin3b_u_g0391. gif"/>

  Podnieś dźwignię zwalniania blokady i delikatnie ją popchnij, żeby się zatrzasnęła, a następnie zamknij pokrywę kaset z tuszem. com/g/b/img/faqend/faq00000230_009/pl/pl/3364/amin3b_u_g035. gif"/>

  Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik zużycia tuszu.

   Jeśli kaseta z tuszem została wymieniona przed pojawieniem się komunikatu PRAWIE PUSTE lub ATR. PUSTY, na wyświetlaczu LCD pojawi się prośba o potwierdzenie, że jest to nowa kaseta (np. 1. CZY WYMIENIŁEŚ CZARNY? ). Dla każdej wymienionej kasety naciśnij klawisz nawigacyjny góra lub klawisz 1 albo +, aby wybrać opcję TAK i automatycznie wyzerować licznik zużycia tuszu w tym kolorze. Jeśli włożona kaseta nie jest całkiem nowa, naciśnij klawisz nawigacyjny dół lub klawisz 2 albo -, aby wybrać opcję NIE. Jeśli po włożeniu kaset z tuszem jest wyświetlany komunikat BRAK WKŁADU, sprawdź, czy kasety zostały poprawnie włożone.
  NIE rozpakowuj kaset z tuszem w innym celu niż ich włożenie natychmiast do urządzenia. Może to spowodować ubytek tuszu i niepoprawne rozpoznawanie ilości tuszu pozostałego w kasecie. NIE dotykaj gniazd w kasetach, które służą do wkładania ich do urządzenia. Możesz się poplamić tuszem. Jeśli zabrudzisz sobie dłonie lub ubranie tuszem, natychmiast zmyj go mydłem lub detergentem. Jeśli pomylisz kolory, wkładając kasetę z tuszem w niewłaściwym miejscu, po właściwym jej włożeniu wyczyść kilkakrotnie głowicę drukującą. Po rozpakowaniu kasety z tuszem włóż ją od razu do urządzenia i zużyj w ciągu sześciu miesięcy. Nierozpakowane kasety z tuszem należy zużyć przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu. NIE rozbieraj kasety z tuszem ani jej nie przerabiaj, ponieważ może to spowodować wyciek tuszu. Brother zdecydowanie odradza ponowne napełnianie kaset z tuszem dostarczonych wraz z urządzeniem. Ponadto zdecydowanie zalecamy dalsze korzystanie wyłącznie z oryginalnych zamiennych kaset z tuszem marki Brother. Użycie lub próba użycia potencjalnie niekompatybilnego tuszu i/lub kaset w urządzeniu Brother grozi jego uszkodzeniem i/lub pogorszeniem jakości drukowania. Nasze warunki gwarancji nie obejmują żadnego problemu, który jest spowodowany stosowaniem nieautoryzowanych kaset i/lub tuszu produkowanego przez inne firmy. Dla bezpieczeństwa swojego mienia i uzyskania jak najlepszych efektów korzystania z urządzenia Brother należy stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne Brother.

Powiązane modele

DCP-130C, DCP-135C, DCP-150C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-770CW, MFC-235C, MFC-240C, MFC-260C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Jak wymienić bęben w drukarce?

Postępuj zgodnie z procedurą wymiany bębna zamieszczoną poniżej.

NIE UŻYWAJ żadnych łatwopalnych preparatów w pobliżu urządzenia. NIE UŻYWAJ żadnych preparatów rozpylanych do czyszczenia urządzenia wewnątrz ani na zewnątrz. Nie przestrzegając tych ograniczeń narażasz się na pożar lub porażenie elektryczne.

 • Wyjmując zespół bębna z urządzenia, zachowaj ostrożność gdyż może dojść do zabrudzenia tonerem. W przypadku zabrudzenia przemyj zimną wodą.
 • Z wyjęciem bębna poczekaj do momentu aż będziesz już go instalował w urządzeniu. Stary schowaj do plastikowej torebki.
 • Utylizacja starego bębna podlega lokalnym przepisom dotyczącym utylizacji. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie utylizacji materiałów eksploatacyjnych, skontaktuj się z lokalnym biurem.
 • Zaraz po zakończeniu pracy, niektóre elementy urządzenia mogą być gorące. NIE DOTYKAJ pokazanych na poniższym obrazku elementów.

 1. Wyłącz urządzenie z prądu. Naciśnij przycisk odblokowywujący przednią pokrywę.

 1. Złap za zielone uchwyty przy bębnie. Unieś bęben trochę, a następnie wyciągnij bęben do końca. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9121/drum_02. gif"/>

  1. Zwolnij zieloną blokadę (1) zlokalizowaną po lewej stronie w drukarce. Wyciągnij bęben całkowicie z urządzenia. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9062/drum_04. gif"/>

  2. Zalecamy położenie bębna na suchej, płaskiej powierzchni aby nie doszło do upadku i zabrudzenia rozsypanym tonerem.
  3. Chwyć tonery delikatnie i ostrożnie. Jeżeli dojdzie do zabrudzenia tonerem rąk lub ubrania, zmyj go zimną wodą.
  4. Aby zapobiedz uszkodzeniu drukarki spowodowanymi elektrycznością statyczną, NIE DOTYKAJ elektrod pokazanych na poniższym rysunku. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9063/replace_elect. gif"/>

   Trzymaj zespół bębna za uchwyty. NIE TRZYMAJ za boki zespołu bębna. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9099/replace_hold1. gif"/>

   Aby zachowac najwyższy poziom wydruków, NIE DOTYKAJ elemtów oznaczonych na obrazku szarym kolorem. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9064/replace_touch. gif"/>

   1. Trzymając tonery za uchwyty włóż je do bębna upewniając się że wkładasz odpowiednie kolory w odpowiednie miejsca oznakowane z lewej strony na bębnie. Zainstaluj pozostałe tonery w ten sam sposób. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9065/drum_05. gif"/>

    1. Rozpakuj nowy zespół bębna i zdejmij zabezpieczającą osłonę. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9066/drum_06. gif"/>

     1. Trzymając kartridż z tonerem wsuń go do nowego bębna. Upewnij się że odpowiedni kolor został wsunięty w odpawiadający mu bęben. Po włożeniu kartridża upewnij się że blokada tonera zablokowała kartridż (A) we właściwej pozycji. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9067/drum_07. gif"/>

      1. Włóż zespół bębna do urządzenia, tak jak pokazano na poniższym rysunku.
       1. Upewnij się że blokada (1) jest w odpowiedniej pozycji i wsuń bęben do urządzenia. Zablokuj blokadę (1).
        Gdy wsuwasz zespół bębna do urządzenia, upewnij się że zielona prowadnica (1) wchodzi w miejsce wskazane przez zieloną strzałkę (2).

       2. Wsuwaj bęben do czasu aż poczujesz opór. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9069/drum_10. gif"/>
      1. Zamknij przednią urządzenia. com/g/b/img/faqend/faq00000154_033/pl/pl/9071/drum_11. gif"/>

       Gdy wymienisz zespół bębna na nowy, musisz zresetować licznik bębna postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

      2. Włącz urządzenie przełącznikiem z tyłu urządzenia.
      3. Naciśnij Menu => Machine Info. => Reset Menu.
      4. Naciśnij Up lub Down aż pojawi się Drum.
      5. Naciśnij OK.
      6. Naciśnij 1 aby zresetować licznik bębna.
      7. Naciśnij Stop/Exit.

      Jednostka bębna jest materiałem eksploatacyjnym i niezbędna jest jego okresowa wymiana. Na żywotność bębna ma wpływ wiele czynników takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj papieru i od liczby stron na jedno zadanie drukowania. Nie mając wpływu na wiele czynników wpływających na żywotność bębna nie możemy gwarantować maksymalnej ilości stron określającej wydajność bębna.

      Powiązane modele

      DCP-9040CN, DCP-9042CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN

      Opinie dotyczące treści

      Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

      Instrukcje i podręczniki

      Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

      Zobacz instrukcje

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Pb248qr

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Pb248qr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Pb248qr