Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cadel Moon

Instalacja i ustawienia Cadel Moon są prostym procesem, który wymaga jedynie kilku prostych kroków, abyś mógł cieszyć się swoją nową gwarancją. Gwarancja Cadel Moon jest przeznaczona na okres 24 miesięcy i zapewnia pełną ochronę przed uszkodzeniami, w tym wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, wykonawczymi i wyeliminowaniem wad ukrytych. Aby zainstalować i skonfigurować swoją gwarancję, musisz najpierw pobrać wersję gwarancji, która jest odpowiednia dla Twojego urządzenia. Następnie należy zainstalować i aktywować gwarancję zgodnie z instrukcją na stronie internetowej Cadel Moon. Po zainstalowaniu i aktywowaniu gwarancji, możesz skonfigurować ustawienia gwarancji w celu dostosowania jej do Twoich potrzeb. Możesz wybrać rodzaj ochrony, który chcesz zapewnić swojemu urządzeniu, a także określić, które elementy chcesz chronić i które chcesz wyłączyć. Po skonfigurowaniu gwarancji, będziesz mógł cieszyć się pełną ochroną przed uszkodzeniami, dzięki której Twoje urządzenie będzie działać bez zarzutu pr

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cadel Moon

Łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze

Solplanet ułatwia swoim klientom życie. Nasze produkty są łatwe w montażu, niezawodne i przyjazne w obsłudze.

Nieustannie pracujemy nad skracaniem czasu montażu i upraszczaniem użytkowania naszych produktów, aplikacji i informacji, oferując jednocześnie najwyższą wydajność i niezawodność.

W ten sposób możemy wspólnie realizować naszą misję dostarczania energii słonecznej dla każdego.

App Store

Podłączaj i monitoruj falowniki za pomocą naszych natywnych aplikacji mobilnych Pobierz ze swojego ulubionego sklepu z aplikacjami

Google Play

Monitoruj przez Internet

Monitoruj falowniki za pośrednictwem chmury internetowej. Zajrzyj bezpośrednio do naszego serwisu w chmurze tutaj.

Zazwyczaj falownik ma domyślnie wbudowane pewne podstawowe funkcje zarządzania mocą, które są wymagane w myśl lokalnych przepisów dotyczących funkcjonowania sieci energetycznych.
Funkcję zrządzania mocą można poszerzyć ręcznie za pomocą naszych rejestratorów danych (Wi-Fi Stick/AiCom). Zaloguj się do odpowiedniej aplikacji/serwera internetowego/chmury, gdzie będziesz mieć możliwość ustawienia wartości mocy czynnej/biernej lub stałego współczynnika mocy, charakterystykę mocy biernej, aby sterować mocą.
Za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego, np. RRCR (odbiornik radiowego sterowania okrężnego) lub DRED podłączonego do AiCom, falownik może odbierać instrukcje w czasie rzeczywistym i automatycznie sterować mocą wyjściową.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika lub skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Nasza wyjątkowa
gwarancja

Informacje na temat gwarancji

Wszystkie produkty Solplanet są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Oferujemy standardową gwarancję do 5 lat bez uszczerbku dla gwarancji ustawowej, której udziela hurtownik lub sprzedawca detaliczny.

Czy chcesz sprawdzić status gwarancji swojego produktu? Aby użytkownik mógł bez trudu sprawdzić status gwarancji, udzielamy dostępu do bazy danych gwarancji firmy AISWEI, która jest właścicielem Solplanet.

Czy chcesz przedłużyć swoją gwarancję? Zaloguj się lub utwórz konto w firmie AISWEI, która jest właścicielem Solplanet oraz wykup przedłużenie gwarancji od 30 EUR na dodatkowe 5 lat lub dłużej.

1 Modele 6124 / 6125 Dostęp zbiorowy Elektroniczny zamek do sejfu Instrukcja ustawień i obsługi I. Informacje ogólne a. Informacje o zamku b. Pozycje PIN c. Wymiana baterii d. Tabele szybkiego odniesienia e. Wskaźnik sabotażu klawiatury (opcjonalnie) II. Kod Zarządzania Resetowaniem [MRC] i Kod Główny (KG) a. Kod Zarządzania Resetowaniem b. Kod Główny III. Tworzenie, zmiana i kasowanie kodów a. Tworzenie Kodu Zarządzającego b. Tworzenie Kodów Użytkownika c. Zmiana kodów d. Kasowanie kodów e. Wykrywanie Aktywnych Pozycji Użytkowników IV. Opóźnienie Czasowe a. Czas trwania Opóźnienia Czasowego b. Czas trwania Okna Otwierania c. Obejście Opóźnienia Czasowego [TDO] d. Tworzenie, zmiana, kasowanie kodu TDO Uwaga: Omawiany zamek jest notowany na liście Underwriters Laboratories do użycia z następującymi klawiaturami S&G: XX, XX, XX (Seria IP), 61KP-1XX, 61KP-2XX V. Dostęp Kierownika/Pracownika VI. Funkcja Alarmu cichego VII. Opcje Odczytu Zdarzeń a. Zdarzenia Odczytu Zdarzeń VIII. Kody Informacje ogólne VIII. Specyfikacja i Gwarancja Sargent & Greenleaf, Inc. Sargent & Greenleaf S. A. Przedsiębiorstwo zależne Stanley Security Solutions, Inc. 9, Chemin du Croset PO Box Ecublens, Szwajcaria Nicholasville, KY Telefon: Telefon: (800) Faks: (800) Faks: Telefon: (859) Faks: (859) Prawo autorskie 2006, Sargent and Greenleaf, Inc. Dokument POL Korekta 5/25/06 1

2 Tłumaczenia Pol-Ital I. Informacje o zamku Za każdym razem, kiedy naciśnięty zostanie numer, litera lub inny znak na klawiaturze zamka elektronicznego do sejfu Modelu 6124 lub 6125, zamek wyda dźwięki beep, a czerwony wskaźnik LED będzie błyskał. Jeżeli tak nie jest należy się upewnić, że baterie są nowe oraz, że są właściwie podłączone, następnie spróbować ponownie. (Patrz wymiana baterii, paragraf C. ) Zamek reaguje różnymi sekwencjami dźwięków beep () w celu wskazania różnych stanów. Symbole w przykładach pokazują ilość słyszalnych dźwięków beep. Przed wprowadzeniem innego numeru lub litery należy zawsze odczekać do zakończenia każdego zestawu dźwięków beep, w przeciwnym wypadku sekwencja kodu zostanie przerwana. Ważne uwagi: W czasie programowania należy wprowadzać nowe kody dwa razy w celu potwierdzenia ich dokładności. Usuwanie danych z zamka: Jeżeli przy wprowadzaniu kodu popełniony zostanie błąd, należy nacisnąć znak * w celu usunięcia danych w zamku lub odczekać 10 sekund i zamek wykona tę czynność sam. Uwaga: Między wprowadzeniami numerów/liter nie może upłynąć więcej, niż 10 sekund, w przeciwnym razie zamek usunie dane. Dźwięk beep informujący o błędzie: Jeżeli w trakcie jakiejkolwiek sekwencji programowania słychać ciągły dźwięk beep, oznacza on popełnienie błędu. Należy ponownie rozpocząć sekwencję. Kara w przypadku popełnienia błędu: Jeżeli wprowadzonych zostanie pięć nieprawidłowych kodów z rzędu, zamek rozpoczyna dziesięciominutowy czas karny. Jeżeli w tym czasie wprowadzony zostanie jeszcze jeden nieprawidłowy kod, słychać będzie dwa długie dźwięki beep i zamek nie otworzy się. W takim przypadku nie ma innego wyjścia, należy odczekać dziesięć minut przed wprowadzeniem ważnego kodu w celu otwarcia zamka. b. Pozycje PIN Pozycja osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) jest przypisana każdemu kodowi utworzonemu w zamku. Kod Główny to PIN 0 (zero), Kod Zarządzającego to PIN 1, Użytkownicy mają kody PIN od 2 do 8. Jeżeli cecha alarmu cichego w zamku jest włączona, kody PIN Użytkowników od 4 do 8 są automatycznie rozłączone i niedostępne. Kod Obejścia Opóźnienia Czasowego korzysta z PIN 9. Jeżeli Obejście Opóźnienia Czasowego jest rozłączone, PIN 9 działa jako standardowy Kod Użytkownika. c. Wymiana baterii W czasie wymiany baterii nie następuje utrata żadnych kodów, ani ustawień programowych. Należy ostrożnie wyjąć obudowę klawiatury, najpierw unosząc dolną krawędź (znajdującą się bliżej logo S&G), następnie delikatnie wyjąć ją z podstawy. Wyjąć stare baterie. Przy wkładaniu każdej nowej baterii podtrzymać górną część oprawki każdej baterii zapobiegając zgięciu lub złamaniu oprawki; zaleca się używanie alkalicznych baterii Duracell. Uwaga: jeżeli zasilanie zostanie odłączone w zamku w trybie Kierownika/Pracownika, zamek zapewnia zasilanie w stanie rozłączonym. 2

3 d. Tabele szybkiego odniesienia Informacja o poleceniu: Każde z następujących poleceń (POL) rozpoczyna sekwencję kodu w celu wykonania konkretnej funkcji. POL Funkcja 22* Zmiana sześciocyfrowego kodu użytkownika. 28* Pobieranie odczytu zdarzeń. 32* Ustawianie Kierownika/Pracownika włączających/wyłączających kody użytkownika. 38* Włączenie/wyłączenie funkcji alarmu cichego. 43* Identyfikacja rodzaju zamka. 46* Programowanie opcji obejścia opóźnienia czasowego. 55* Włączenie/wyłączenie kodów użytkownika (Kodem Głównym lub Kodem Zarządzającego, w trybie Kierownik/Pracownik). 56* Ustawienie rozłączania kodu użytkownika. 67* Definiowanie i używanie Kodu Zarządzania Resetowaniem. 74* Programowanie funkcji (wymagany Kod Główny) - Zdefiniowanie lub zmiana okresu opóźnienia czasowego(1-99 minut) - Zdefiniowanie lub zmiana okna otwierania (1-10 minut) - Dodanie/kasowanie Kodu Zarządzającego Programowanie funkcji (wymaga Kodu Głównego lub Kodu Zarządzającego) - Dodanie Kodów Użytkownika Kasowanie Kodów Użytkownika Tworzenie/kasowanie Kodu Obejścia Opóźnienia Czasowego (PIN 9) 77* Wykrywanie aktywnych pozycji PIN. Identyfikacja zamka: Wprowadzić 4 3 * i uważnie słuchać dźwięków beep informujących o identyfikacji zamka. Opis zestawów dźwięków beep Identyfikacja zamka: ilość dźwięków beep Zestaw pierwszy (wysoki/krótki): Model zamka Zestaw drugi (niski/długi) Rodzaj dostępu Motor blokady (6124) 4 dźwięki beep Pojedynczy Użytkownik 1 dźwięk beep Motor popchnąć/pociągnąć motor (6125) 5 dźwięków beep Użytkownik zbiorowy 2 dźwięki beep --- Podwójna kontrola 3 dźwięki beep Informacje o rodzajach dźwięków beep Działanie/stan Wprowadzenie nieprawidłowego kodu Kod wprowadzony w czasie okresu karnego Wprowadzenie kodu użytkownika w celu rozpoczęcia opóźnienia czasowego Odliczanie Opóźnienia Czasowego Sygnał wygaśnięcia Opóźnienia Czasowego Sygnał Okna Otwierania Ostrzeżenie o wyczerpanej baterii Bateria zbyt wyczerpana do wykonywania funkcji Wskaźnik wysunięcia rygla Sygnał sabotażu klawiatury (opcjonalnie) Koniec pobierania Odczytu Zdarzeń Włączenie zamka (tryb Kierownika/Pracownika) Wyłączenie zamka (tryb Kierownika/Pracownika) Co słyszy użytkownik 1 długi ciągły dźwięk beep 2 długie ciągłe dźwięki beep 3 krótkie wysokie dźwięki beep 1 krótki wysoki dźwięk beep co 10 sekund 10 krótkich wysokich dźwięków beep 2 krótkie wysokie dźwięki beep co 6 sekund 5 zestawów 2 krótkich wysokich dźwięków beep 20 krótkich wysokich dźwięków beep (kod trybu wymuszenia oczekiwania) 1 sekwencja niski/wysoki dźwięk beep 2 sekwencje SOS (3 krótkie-wysokie, 3 krótkie -niskie, 3 krótkie -wysokie) 3 wysokie dźwięki beep 4 wysokie dźwięki beep 2 niskie dźwięki beep 3

4 e. Wskaźnik Sabotażu Klawiatury wymagany do notowania VdS (Opcjonalnie: należy zamówić klawiaturę ze wskaźnikiem sabotażu) Jeżeli zainstalowana jest klawiatura ze wskaźnikiem sabotażu, zamek za każdym razem rejestruje przypadek poruszenia lub wyjęcia obudowy klawiatury zamka lub wyjęcia z podstawy. Jeżeli obudowa jest poruszona, Wskaźnik Sabotażu klawiatury wydaje dźwięk beep ostrzegawczy sygnał SOS przy następnej próbie wprowadzenia ważnego kodu dostępu. Zamek nie otworzy się; słychać ostrzeżenie SOS: 3 krótkie/ wysokie dźwięki beep, 3 krótkie/niskie dźwięki beep, 3 krótkie/wysokie dźwięki beep. Sygnał ten powtarza się dwa razy. Po jego zakończeniu należy wprowadzić ważny kod w ciągu jednej minuty i Wskaźnik Sabotażu Klawiatury zresetuje się, a zamek otworzy. Uwaga: Klawiatura nie będzie działała po odłączeniu jej od podstawy. II. Kod Zarządzania Resetowaniem i Kod Główny a. Kod Zarządzania Resetowaniem Kod Zarządzania Resetowaniem (MRC) należy ustawić, jeżeli istnieje potrzeba resetowania zamka w przyszłości. Resetowanie zamka kasuje kod obejścia opóźnienia czasowego, kod zarządzającego i kody użytkownika; w tym samym czasie tworzony jest nowy Kod Główny. Resetowanie zamka nie ma wpływu na czasy trwania opóźnienia czasowego lub okna otwierania, alarm cichy, odczyt zdarzeń, metodę dostępu do zamka lub ustawienia odczytu zdarzeń. Ważne! MRC musi zostać ustawiony przed pierwszą zmianą Kodu Głównego. Fabryczne ustawienie Kodu Głównego to Pierwszy krok w przygotowywaniu operacji zamka polega na podjęciu decyzji, czy Kod Zarządzania Resetowaniem (MRC) będzie używany. Jeżeli tak, sugerujemy przechowywanie tego kodu poza lokalem, jest to dodatkowa forma zabezpieczenia. Uwaga: MRC mógł zostać ustawiony w fabryce; fabrycznie ustawiony MRC można zmienić przy użyciu tej procedury, jeżeli kod Główny nie został zmieniony. MRC musi być unikalnym kodem z sześcioma cyframi; jedną z cyfr musi być 1/0 lub 3/0. To znaczy, że wprowadzając kod należy 1 lub 3 nacisnąć równocześnie z 0 (zero). Przykłady ważnych MRC byłyby następujące: /0 2 I / Kombinacja dwóch przycisków (1/0 lub 3/0) zapewniają dodatkowe zabezpieczenie. Należy również słuchać uważnie dźwięków beep (*) przy wprowadzaniu następujących danych: Na przykład: 67* Kod Główny ustawiony fabrycznie # MRC # MRC # 67* # 9 1/ # 9 1/ # 1. Korzystanie z MRC Z MRC należy korzystać wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wie, że zgubił lub zapomniał Kodu Głównego. Należy również pamiętać, że MRC kasuje Kod Obejścia Opóźnienia Czasowego, Kod Zarządzającego i Kody Użytkowników. Używając MRC tworzony jest również nowy Kod Główny. Wprowadzić: 67* MRC # Nowy Kod Główny # 4

5 Nowy Kod Główny # Na przykład, aby użyć MRC 9, 1/0, 8, 9, 2, 7 i utworzyć Kod Główny 6, 5, 4, 3, 2, 1: 67* 9 1/ # MRC Odczytu Zdarzeń Odczyt zdarzeń informuje o tym, ile razy MRC został użyty do zresetowania zamka. Natychmiast po ustawieniu nowego Kodu Głównego z MRC, zamek wydaje jeden dźwięk beep informujący o każdym przypadku użycia MRC, w tym o bieżącym użyciu. Uwaga: Użycie MRC jest rejestrowane w wydarzeniach odczytu zdarzeń. Kod Główny Kod Główny jest używany przy wprowadzaniu poleceń dla konkretnych funkcji zarządzania zamkiem. Po ustawieniu parametru Kodu Zarządzania Resetowaniem (M) należy zmienić Kod Główny (z ustawienia fabrycznego). W celu utworzenia nowego 6-cyfrowego Kodu Głównego należy go wprowadzić w miejscu, w którym przykład pokazuje New Master Code [Nowy Kod Główny]: 2 2 * Aktualny KG # Nowy KG # Nowy KG # Na przykład, aby zmienić ustawiony fabrycznie Kod Główny na: 2 2 * # III. TworzenieKodu Zarządzającego Używając Kodu Głównego można utworzyć Kod Zarządzającego (PIN 1). Kod Zarządzającego może być używany do zarządzania Kodami Użytkownika, można również dodawać i kasować Kody Użytkownika oraz włączać i rozłączać operacje zamka w Trybie Kierownik/Pracownik (patrz Rozdział V). Utworzyć 6-cyfrowy Kod Zarządzającego i wprowadzić: 7 4 * Kod Główny # Kod Użytkownika # Kod Zarządzającego # Kod Zarządzającego # 5

6 b. Tworzenie Kodów Użytkownika Używając Kodu Głównego lub Kodu Zarządzającego utworzyć Nowe Kody Użytkownika. W przypadku każdego użytkownika utworzyć unikalny 6-cyfrowy kod i przypisać mu pozycję PIN od (2 do 8). Pozycja PIN 9 jest również dostępna jako normalny Kod Użytkownika, jeżeli cecha Obejścia Opóźnienia Czasowego jest wyłączona. Na przykład, w celu utworzenia nowego użytkownika w pozycji PIN 3 należałoby wprowadzić: 7 4 * Kod Główny lub Kod Zarządzającego # 3 # Nowy Kod Użytkownika # Nowy Kod Użytkownika # Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Po ustawieniu nowego Kodu Użytkownika zaleca się, aby każdy użytkownik zmienił swój kod na unikalny 6-cyfrowy kod swojego wyboru. Zmiana Kodów Kody Główny, Zarządzającego, Użytkowników i właściciele TDO mogą zmienić swoje własne 6- cyfrowe kody używając polecenia 2 2 * (lub alfabetycznych znaków C C oznaczające Change Code [ Zmiana Kodu). Wprowadzić: 2 2 * Stary Kod Użytkownika # Nowy Kod Użytkownika # Nowy Kod Użytkownika # d. Kasowanie Kodów W celu skasowania Zarządzającego lub konkretnego Użytkownika (Kod Główny można zmienić, ale nie skasować), potrzebna jest tylko informacja o ich pozycjach PIN. Poniższy przykład pokazuje kasowanie Użytkownika w pozycji PIN * Kod Główny lub Kod Zarządzającego # 3 # # # e. Wykrywanie Aktywnych Pozycji Użytkowników Można zidentyfikować aktywne Pozycje PIN, dla których kody są obecne (PIN 0-9). Każdy numer na klawiaturze odpowiada pozycji PIN. Wprowadzić: 7 7 * [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] pozycja PIN Jeżeli zamek wyda dźwięk: jeden wysoki krótki beep przy naciśnięciu numeru na klawiaturze, taka pozycja PIN jest aktywna. Jeżeli zamek wyda dźwięk: jeden niski długi beep, pozycja nie jest aktywna. 6

7 IV. Opóźnienie Czasowe Opóźnienie Czasowe jest cechą bezpieczeństwa, zabezpieczającą okres pomiędzy wprowadzeniem ważnego kodu i możliwością otworzenia drzwi sejfu. Opóźnienie Czasowe można ustawić na opóźnienie otwierania od 1 do 99 minut. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Jeżeli Opóźnienie Czasowe zostało już ustawione, zmiany okna otwierania i czasy trwania opóźnienia czasowego można wykonać wyłącznie w trakcie okna otwierania. a. Czas trwania Opóźnienia Czasowego Jeżeli parametr opóźnienia czasowego został ustawiony i użytkownik chce go zmienić, należy wprowadzić kod użytkownika w celu rozpoczęcia opóźnienia czasowego. Po wygaśnięciu opóźnienia czasowego (zamek wyda 10 szybkich dźwięków beep) i rozpoczęciu Okna Otwierania należy ustawić wybrane Opóźnienie Czasowe w minutach. Wprowadzić: 7 4 * Kod Główny # 0 0 # Opóźnienie Czasowe w minutach # Opóźnienie Czasowe w minutach # Na przykład, w celu ustawienia Opóźnienia Czasowego na 15 minut, wprowadzić: 7 4 * Kod Główny # 0 0 # 1 5 # 1 5 # W celu wyeliminowania okresu Opóźnienia Czasowego, należy po prostu wprowadzić zero (0) dla Opóźnienia Czasowego w minutach. Czas trwania Okna Otwierania Okno Otwierania (OO) to czas, w którym można otworzyć zamek, natychmiast po zakończeniu okresu opóźnienia czasowego. OO można ustawić na czas od 1 do 10 minut; domyślne ustawienie fabryczne to 2 minuty. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: zmiany czasu trwania okna otwierania można wykonać wyłącznie w trakcie okna otwierania. Aby ustawić minuty dla Okna Otwierania, wprowadzić: 7 4 * Kod Główny # 0 Minuty dla Okna Otwierania # Minuty dla Okna Otwierania # Na przykład, aby ustawić Okno Otwierania na 5 minut, wprowadzić: 7 4 * Kod Główny # 0 7

8 5 # 5 # c. Obejście Opóźnienia Czasowego Przy pomocy Obejścia Opóźnienia Czasowego (TDO) definiujemy, czy Opóźnienie Czasowe można obejść, czy też nie w przypadku decyzji o otworzeniu zamka przed wygaśnięciem opóźnienia czasowego na przykład, przez przewoźnika gotówki. Jeżeli opóźnienie czasowe zostało już zaprogramowane, należy wykonać następujące kroki w okresie Okna Otwierania. Ważna uwaga: Pozycja PIN 9 to miejsce przechowywania Kodu Obejścia Opóźnienia Czasowego. Jeżeli TDO nie jest aktywowane (przy pomocy jednej z dwóch poniższych procedur), kod przechowywany w pozycji PIN 9 będzie działał jak standardowy Kod Użytkownika. Rodzaj 1: Otwieranie zamka po rozpoczęciu Opóźnienia Czasowego Z tą opcją należy wprowadzić Kod TDO po tym, jak ważny Użytkownik wprowadził swój kod i okres opóźnienia czasowego rozpoczął się. Kod TDO musi zostać wprowadzony w czasie pierwszych 60 sekund okresu opóźnienia czasowego. Aby wybrać ten rodzaj obejścia, wprowadzić: 4 6 * Kod Główny # Rodzaj 2: Otwieranie zamka przed rozpoczęciem Opóźnienia Czasowego Z tą opcją należy wprowadzić Kod TDO pozwalający na natychmiastowe otwarcie bez czekania na rozpoczęcie opóźnienia czasowego. Aby wybrać ten rodzaj obejścia, wprowadzić: 4 6 * Kod Główny # 2 # 2 # Wyłączanie Obejścia Opóźnienia Czasowego Ważna uwaga: Kod TDO (pozycja PIN 9) jest automatycznie kasowany po wyłączeniu TDO. Można go następnie ponownie zaprogramować z nowym kodem, który będzie działał jak standardowy Kod Użytkownika. Aby całkowicie wyłączyć Obejście Opóźnienia Czasowego po jego zaprogramowaniu, wprowadzić: 4 6 * Kod Główny # 0 # 0 # d. Tworzenie, zmiana i kasowanie Kodu TDO Aby korzystać z cechy TDo należy utworzyć unikalny 6-cyfrowy kod TDO w pozycji PIN 9. Uwaga: Kod TDO jest tworzony, zmieniany i kasowany tak samo, jak Kody Użytkownika. (Patrz Rozdział III. Tworzenie, zmiana i kasowanie Kodów. ) 8

9 V. Dostęp Kierownika/Pracownika W czasie codziennych operacji zamka Kierownik lub Zarządzający włączają zamek i wówczas zamek można otworzyć przy pomocy Kodów Użytkownika do czasu jego rozłączenia. Są dwie wersje funkcji włączenia/rozłączenia: W wersji pierwszej zamek może zostać włączony/rozłączony wyłącznie przez Kierownika i Zarządzającego. W wersji drugiej Użytkownicy mogą rozłączyć zamek (Kierownik i Zarządzający mogą nadal rozłączyć zamek). Programowanie zamka do operacji włączenia/rozłączenia: 32* Kod Główny # 2 # 2 # Po tym kroku zamek jest w trybie rozłączenia. W celu włączenia wszystkich kodów (Użytkowników, Głównego i Zarządzającego): 55* Kod Główny lub Kod Zarządzającego # Po wprowadzeniu tego polecenia Kody: Główny, Zarządzającego lub Użytkownika mogą otworzyć zamek. W celu rozłączenia wszystkich kodów: 55* Kod Główny lub Kod Zarządzającego # Żaden kod nie może otworzyć zamka. Wprowadzenie któregokolwiek z kodów skutkuje 2 niskimi dźwiękami beep informującymi o tym, że zamek jest rozłączony. d. Programowanie zamka do specjalnej funkcji rozłączenia użytkownika następującym poleceniem: 56* Kod Główny # e. Po włączeniu zamka przy pomocy Kodu Głównego lub Zarządzającego, jakikolwiek kod Użytkownika może rozłączyć zamek w następujący sposób: 55* Kod Użytkownika # Uwaga: Kod Główny i Kod Zarządzającego mogą również rozłączyć zamek w wersji Rozłączenia Użytkownika. f. Aby wyłączyć specjalną funkcję rozłączenia użytkownika należy: 56* Kod Główny # 0 # 0 # 9

10 Teraz tylko Kod Główny i Kod Zarządzającego mogą rozłączyć zamek. g. Aby wyprogramować zamek z trybu włączenia/rozłączenia: 32* Kod Główny # VI. Funkcja Alarmu Cichego (Moduł alarmu cichego należy zamawiać oddzielnie) Zamek posiada opcję alarmu cichego. Instalacja modułu alarmu cichego jest wymagana do prawidłowego podłączenia do istniejącego systemu alarmowego. W celu zapewnienia poprawnej instalacji i podłączenia należy skorzystać z instrukcji dostarczanych z modułem. Włączanie cechy Alarmu Cichego Kiedy zamek jest instalowany z modułem alarmu cichego należy włączyć cechę alarmu cichego. Prosimy zauważyć, że wykonanie tej czynności automatycznie kasuje i rozłącza Kody Użytkownika od 4 do 8. Kiedy alarm cichy jest włączony, pozycje PIN od 4 do 8 nie są w użyciu. Aby włączyć cechę alarmu cichego, należy nacisnąć: 3 8 * Kod Główny # Po włączeniu cechy alarmu cichego można wysłać sygnał alarmu cichego (cichy alarm) zmieniając ostatnią cyfrę danego kodu zamka plus 1. Na przykład, jeżeli kod jest ustawiony na, należałoby wprowadzić w celu wysłania sygnału alarmowego do spółki ochroniarskiej. Przy używaniu kodu alarmu cichego zamek działa normalnie. Wyłączanie cechy Alarmu Cichego Rozłączenie cechy alarmu cichego automatycznie przywraca funkcjonalność pozycji PIN od 4 do 8. Istnieje możliwość zaprogramowania Kodów Użytkownika w tych pozycjach. W celu wyłączenia cechy alarmu cichego, nacisnąć: 3 8 * Kod Główny # 0 # 0 # VII. Zdarzenia Odczytu Zdarzeń (Rozszerzoną Klawiaturę Odczytu Zdarzeń należy zamawiać oddzielnie) Funkcja ta zachowuje sekwencyjny zapis zdarzeń otwierania i programowania zamka. Takie Zdarzenia Odczytu Zdarzeń są przechowywane w pamięci zamka i mogą być ściągnięte do komputera (wymaga to instalacji rozszerzonej klawiatury). 2 8 * Kod Główny # Po zakończeniu pobierania zamek wyda dźwięk beep 3 razy (). 10

11 VIII. Kody Informacje ogólne Po zmianie kodu otwierania zamek powinien być otwarty i zamknięty parę razy przy otwartych drzwiach sejfu. Ważne: nie używać kodów takich, jak daty urodzin lub inne daty łatwe do przewidzenia, które zapewniałyby współzależność między użytkownikiem i kodem otwierania. VIII. Specyfikacja i gwarancja Specyfikacja dla zamków elektronicznych do sejfów - Modele 6124 i 6125 i klawiatur 61KP Wymiary zamka Szerokość: 2. 4 (61 mm) Wysokość: 1. 1 (30 mm) Długość: 3. 32 (84 mm) Wymiary klawiatury Średnica 4 cali (101 mm) Wysokość: 1. 44 (36 mm) Waga 6124: 1 funt (45 g) 6125: 1 funt (45 g) Obudowa/podstawa: 0. 7 funta (28 g) Ciężar wysyłkowy 6124: 1. 75 funta (74 g) 6125: 1. 75 funta (74 g) Wykończenie Obudowa: czarna farba Pokrywa czarna farba Klawiatura: chrom mat Zasilanie Dwie (2) 9-woltowe alkaliczne baterie (zaleca się Duracell) Trwałość baterii Średnio 5, 000 operacji otwierania (z bateriami Duracell). Uwaga: używanie opóźnienia czasowego skraca życie baterii. Informacja o Dźwięk beep/błyskanie wskaźnika LED jako informacja zwrotna z klawiatury (5 podwójnych wyczerpaniu baterii dźwięków beep/błysków) Temperatura pracy 32 do 120 F (0 do 50 C) W niskich temperaturach zaleca się używanie nowych baterii. Uwaga: Omawiany zamek jest notowany na liście Underwriters Laboratories do użycia z następującymi klawiaturami S&G: XX, XX, XX (Seria IP), 61KP-1XX, 61KP-2XX 11

12 Zamki elektroniczne do sejfów - Modele 6124 i 6125 i klawiatura 61KP Ograniczona gwarancja Sprzedający gwarantuje, że w ciągu dwóch (2) lat od daty wysyłki z miejsca produkcji Sprzedającego towar nie będzie posiadał wad materiałowych i wykonawczych zakładając, że jest on normalnie i właściwie użytkowany zgodnie z pisemnymi instrukcjami Sprzedającego. NINIEJSZA GWARANCJA WYRAŹNIE ZASTĘPUJE WSZYSTKIE i JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB IMPLIKOWANE. S&G NIE GWARANTUJE, ŻE TOWAR NADAJE SIĘ DO HANDLU LUB JEST ODPOWIEDNI DLA JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU, Z WYJĄTKIEM JAK WYRAŹNIE OPISANO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W przypadku, gdy towar nie odpowiada powyższej gwarancji, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego i wyłączny środek zaradczy Nabywcy będą polegały na naprawie lub wymianie towaru przez Sprzedającego (w tym opłacenie kosztów frachtu do i z miejsca produkcji). Niniejsza Gwarancja nie odnosi się do baterii lub uszkodzeń spowodowanych przeciekaniem baterii. SPRZEDAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKŁE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB SZCZEGÓLNE USZKODZENIA. SPRZEDAJĄCY NIE GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ NIECZUŁE NA WYMUSZONE LUB NIE UPRAWNIONE MANIPULACJE I SPRZEDAJĄCY NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ WŁASNOŚCI, KTÓRA MA BYĆ CHRONIONA JAKIMKOLWIEK TAKIM ZAMKIEM. Poufne informacje S&G Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zastrzeżoną własnością Sargent & Greenleaf. Inc. Istnienie Kodu Zarządzania Resetowaniem i procedur, zgodnie z którymi jest on wprowadzany w życie i używany powinny być traktowane jako poufne. Publikowanie lub powielanie niniejszego dokumentu posiadającego prawa autorskie jest surowo zabronione. Sargent & Greenleaf nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności lub zobowiązania za rozpowszechnianie lub używanie Kodu Zarządzania Resetowaniem w przypadku jakiegokolwiek zamka. ul. Irysowa 11 12

13 Warszawa tel: (22) fax: (22)

Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cadel Moon

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cadel Moon

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cadel Moon